Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. odborným konzultantom MycoMedica

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Terapeuti a lekári
Lekárne a predajne zdravej výživy
Eshopy