Mycomedica hory

Obchodné podmienky

 

Podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu MycoMedica

 

Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.mycomedica.czwww.mycomedica.pl a www.mycomedica.sk

Majiteľom obchodu je:
TCM POINT s.r.o.

Příčná 1892/4,
110 00 Praha 1

 

IČO 28785517

DIČ CZ28785517

 

Dôležité upozornenie!!!

Informácie zverejnené na vyššie uvedených webových stránkach sú poskytované len pre informačné účely a nie sú určené k nahradeniu rád od kvalifikovaného lekára. Pre informácie o zdravotnom stave sa poraďte s  lekárom.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a odoslaná objednávka zákazníka (kupujúceho) je uzavretím kúpnej zmluvy medzi ním (kupujúcim) a TCM POINT s.r.o. (predávajúcim). 
 Po prijatí Vašej objednávky Vám bude obratom odoslané e-mailom potvrdenie o jej prijatí. Toto potvrdenie je rozosielané automaticky a má len informatívny charakter a nemusí automaticky znamenať prijatie Vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
 Pokiaľ predávajúci do 24 hodín (v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a o sviatkoch sa táto lehota automaticky predlžuje o dobu ich trvania) od prijatia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky) nebude tento návrh namietať, považuje sa kúpna zmluva za uzatvorenú. 
 Od tohoto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 
 Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pretože je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb. v platnom znení a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb., v platnom znení).

 

Odoslanie objednávky

Predtým, ako definitívne potvrdíte objednávku, dôkladne si ju skontrolujte. Za správnosť vyplnenia objednávky a údajov potrebných k jej vybaveniu ručí kupujúci. Pokiaľ s podobou objednávky súhlasíte, tlačidlom Odoslať závaznú objednávku bude Vaša objednávka s konečnou platnosťou odoslaná k spracovaniu. Toto odoslanie objednávky je závazné. Na Vašu uvedenú e-mailovou adresu bude zaslaný e-mail s potvrdením objednávky.

 

Storno objednávky

Storno odoslanej objednávky je možné len vtedy, pokiaľ objednávka ešte nebola vybavená a expedovaná ku kupujúcemu. Storno odoslanej objednávky sa vykonáva zaslaním e-mailu na adresu objednavky@MycoMedica.cz alebo telefonicky na čísle +420 739454915. Vždy je nutné poznať informácie o objednávke, jej číslo a Vaše identifikačné údaje. 
 Pokiaľ nie je možné objednávku stornovať, je možné tovar vrátiť neporušený a bez známok použitia či opotrebenia do jedného mesiaca spať predávajúcemu, a to bez udania dôvodu. (viď vrátenie tovaru)

 

Vrátenie tovaru

Pokiaľ ste sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli, že zakúpený tovar nechcete, poskytujeme Vám nad rámec zákona (v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníka) možnosť tovar do jedného mesiaca prevzatia vrátiť bez udania dôvodov. Nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom alebo aspoň kópiou faktúry nám pošlite spať v uvedenej lehote - určujúci je dátum odoslania tovaru spať predávajúcemu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na dodaciu adresu skladu predávajúceho: MycoMedica, Tomkova 53, Police nad Metují 54954. Zásielky posielajte výhradne štandardným poštovným balíkom, zásielky na dobierku nebudú prijaté. Po obdržaní vráteného tovaru, Vám bude vrátená spať zodpovedajúca čiastka a to bankovým prevodom (najneskôr do 30 dní). Poplatky za poštovné/balné sa nevracajú. V prípade doručenia vzorky alebo darčeka spolu s objednávkou je potrebné ich vrátiť spolu s výrobkami predávajúcemu.

 

Ceny tovarov

Všetky ceny uvedené v našom e-shope sú vrátane DPH a sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

 

Expedícia, dodanie a platba za dodanie tovarov

Predávajúci dodá spolu s objednaným tovarom vždy jeden výtlačok faktúry-daňového dokladu, ktorý je súčasne aj dodacím a  záručným listom.
 Tovar predávajúci expeduje v pracovných dňoch obvykle do 1 -5 pracovných dní odovzdaním dopravcovi. Doba doručenia sa riadi vnútornými predpismi prepravcu. V prípade, že niektoré položky tovarov nie sú momentálne skladom, ale sú už na ceste, môže sa doba expedície predĺžiť o 1 - 7 pracovných dní nad rámec obvyklej expedičnej doby. V prípade, že niektoré položky tovarov nie sú momentálne skladom a ani na ceste, budeme Vás kontaktovať e-mailom.
 Ak nie je dojednané inak, je tovar dodávaný prostredníctvom prepravnej spoločností Geis.
 Kupujúci obdrží tovar poštou v obálke alebo v balíku.
 Platba sa vykonáva vopred na náš účet (uvedený v e-maile vyzývajúcom k úhrade) alebo dobierkou (preprava dopravcom) alebo v hotovosti (pri osobnom vyzdvihnutí).

Zásielky sú na pošte uložené maximálne 7 dní.

Tovar si môžete tiež vyzdvihnúť osobne v ordinácii TCM POINT, Krásnohorké 672, Náchod. O termíne vyzdvihnutia Vás budeme informovať e-mailom alebo sms.

 

Prevzatie zásielky

Venujte mimoriadnu pozornosť vonkajšku balenia. Tzn. povrchu kartónu balíka alebo obálky, ochrannej páske a všetkým, aj drobným porušeniam a trhlinám, obzvlášť prierazom kartónu a deformáciám rohov balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vo vnútri balenia. Pokiaľ objavíte pri kontrole akékoľvek zmienené alebo podobné náznaky toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, alebo možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred doručovateľom. Trvajte na spísaní reklamačného protokolu, eventuálne potvrdenom zázname o stave v akom bol balík alebo obálka doručená a o prípadných ďalších poškodeniach. Týmto jednaním zaistíte jednoduchšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd.

 

Obaly

Predávajúci zodpovedá za to, že obaly dodávaných produktov spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Na obale je uvedené úplné zloženie produktu a návod na použitie. Text zodpovedá textu schváleného štátnou autoritou. Na obale je vždy vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti produktu.

 

Ochrana osobných údajov

Registráciou v našom e-shope budete automaticky zaradený do databázy zákazníkov firmy. Podľa novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využiť tieto podrobnosti elektronického kontaktu pre potreby šírenia obchodných informácií týkajúcich sa našich vlastných výrobkov alebo služieb formou ponukových e-mailov. 
 Každý ponukový e-mail bude obsahovať aj návod k odhláseniu odberu podobných e-mailov. 
 Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy a o zrušenie svojej registrácie.
 Poskytnutím údajov k registrácii zákazník súhlasí s tým, aby tieto údaje v zmysle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., spracovával a využíval pre interné a marketingové potreby. Tieto údaje nebudú v žiadnom

prípade poskytnuté tretím osobám.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

  1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nedodržali naše závazky, píšte na našu emailovú adresu info@mycomedica.cz
  2. Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení Zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, máte taktiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
  3. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, viď http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. Pri Českej obchodnej inšpekcii má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára,dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotrebiteľ môže podať návrh na  Českej obchodnej inšpekcii alebo u poverenom subjekte najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvý krát.
  6. Spotrebiteľ môže podať návrh taktiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EU na obchodníka so sídlom v EU.
  7. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.
  8. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmeny týchto podmienok. 
 Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 6. 2011.

 

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV