Mycomedica hory

Podmienky používania stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.mycomedica.cz (ďalej len Stránky) je spoločnosť www.mycomedica.cz (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (ďalej len Autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Je zakázané kopírovanie akýchkoľvek častí obsahu, vzhľadu, zdrojového alebo programového kódu internetových Stránok bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie Stránok (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle užívať Stránky.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu Stránok. Len Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akýchkoľvek súčastí Stránok.

Niektoré z informácií publikovaných na Stránkach preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií.

Všetky informácie zverejnené na týchto stránkach sú len informatívnej povahy.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňať len Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok vznikli pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadia podľa znenia účinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky boli zverejnené dňa 26. 6. 2017 a od tohto dátumu sú platné a účinné.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV