Mycomedica hory

Prehlásenie o prístupnosti

Táto webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa bežne uznávaných zásad pravidiel tvorby prístupného webu a pokynov pripravených pre účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačných systémoch verejnej správy.

Prezentácia je vytvorená podľa špecifikácii vydávaných konzorciom W3C podľa použitého značkovacieho jazyka HTML 4 Transitional, HTML 5 alebo XHTML 1.1 Transitional a dodržuje syntaktickú a sémantickú správnosť.
Obsah je kompletne oddelený od štýlov pomocou kaskádových štýlov. Prezentáciu je možné používať a na iných výstupných zariadeniach (mobilné telefóny, hlasové čítačky apod.).
Niektoré doplňujúce informácie (najma dokumenty k stiahnutiu) sú na stránkach k dispozícii v iných formátoch, najčastejšie PDF. Pre zobrazenie dokumentov v tomto formátu je potrebné mať nainštalovaný prehliadač  Adobe Reader, ktorý je zdarma k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe inc., alebo iný program schopný zobraziť formát PDF.
Niektoré doplnkové alebo multimediálne funkcie tohto webu môžu byť vytvorené pomocou technológie Adobe Flash a môžu vyžadovať nainštalovaný doplnok do prehliadača Adobe Flash Player, ktorý je zdarma k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe inc.

Pre úplne fungovanie týchto webových stránok je nutné mať v prehliadači podporovaný a povolený JavaScript.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV