Mycomedica hory

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných údajov

TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, so sídlom Masarykovo náměstí 18, 549 54, Police nad Metují, dbá o ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adresu spoločnosti:  TCM POINT s.r.o., Masarykovo náměstí 18, 549 54, Police nad Metují.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

TCM POINT s.r.o., dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na rizikovosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Je Vašim právom požiadať TCM POINT s.r.o., informácie o tom, aké osobné údaje, v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr do 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote do 90 dní, o čom by sme Vás však informovali. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme si najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na Vašu identifikáciu skôr, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Našim právom potom je, že môžeme zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže osobné údaje sa môžu v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.

S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s legislatívou, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného obchodného zverejneniu alebo noviniek), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty údajov pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto údaje aj zo záložných systémov, avšak tieto údaje nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email: info@MycoMedica.cz

TCM POINT s.r.o. , Masarykovo náměstí 18, 549 54 Police nad Metují

 

Webové stránky - súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:

 

                    Vaša IP Adresa

                    Otváraná stránka nášho webu

                    Kód odpovede http

                    Identifikácia Vášho prehliadača

 

Tieto informácie spracovávame na dobu 1 mesiac a len na účely našej právnej ochrany a oprávnených záujmov.

 

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, ani ich nijako nespracovávame. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť.

 

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.

 

Zasielanie noviniek na email

V prípade, ak máte záujem od TCM POINT s.r.o., dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a súhlasíte s takým využívaním Vašej e-mailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely. TCM POINT s.r.o., neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu ďalším spracovateľom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už nechcete od TCM POINT s.r.o., dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy písomne na adresu spoločnosti.

 

Spracovanie osobných údajov

TCM POINT s.r.o., bude v tomto dokumente spracovávať Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov.

 

 

Poradňa - kontaktný formulár na webe: www.MycoMedica.cz, www.YaoMedica.cz  

 

Ak nás budete kontaktovať cez náš kontaktný formulár, sú na webe www.MycoMedica.cz, www.YaoMedica.cz spracovávané tieto osobné údaje pre prípadnú komunikáciu s Vami. Tieto osobné údaje evidujeme na základe vášho súhlasu, ktorý udelíte pod kontaktným dotazníkom.

 

 

Právny titul

Súhlas

 

Osobné údaje

Meno, Priezvisko, E-mail, Telefón

Účel spracovania

Komunikácia so zákazníkom, ktorý nás ako prvý kontaktoval, cez tento dotazník

 

Doba spracovania

Počas 1. mesiaca alebo do odvolania súhlasu

 

 

 

 

 

 

Kontakty na zamestnancov na webe www.MycoMedica.cz,   www.YaoMedica.cz

 

Pre lepšiu komunikáciu zákazníkov s našimi zamestnancami, sú na webe www.MycoMedica.cz, www.YaoMedica.czumiestnené osobné údaje našich zamestnancov. Tieto osobné údaje zverejňujeme na základe plnenia pracovnej zmluvy.  

 

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

 

Osobné údaje

Email, Meno, Priezvisko, Pracovná pozícia, Telefón, Titul

Účel spracovania

Potrebný kontakt pre klienta

 

Doba spracovania

Počas pracovnoprávneho vzťahu

 

 

 

Fotografie zamestnancov na webe www.MycoMedica.cz,   www.YaoMedica.cz

 

Na propagáciu našej spoločnosti sú na webe www.MycoMedica.cz, www.YaoMedica.czumiestnené osobné údaje našich zamestnancov. Tieto osobné údaje zverejňujeme na základe ich súhlasu. 

 

 

Právny titul

Súhlas

 

Osobné údaje

Fotografie

Účel spracovania

Propagácia spoločnosti

 

Doba spracovania

Do odvolania súhlasu

 

 

Organizácia - obchodní partneri na webe www.MycoMedica.cz, www.YaoMedica.cz

 

Na našich stránkach sú zverejnené organizácie, ktoré podporujeme na webe www.MycoMedica.cz, www.YaoMedica.cz spracovávané tieto osobné údaje. Tieto osobné údaje evidujeme na základe vášho súhlasu, ktorý udelíte pod kontaktným dotazníkom.

 

 

Právny titul

Plnenie zmluvy

 

Osobné údaje

Meno, priezvisko, pracovná pozícia

Účel spracovania

Sponzorské aktivity

 

Doba spracovania

Po dobu trvania

 

Fotografie zástupcov organizácií, ktoré podporujeme www.MycoMedica.cz,   www.YaoMedica.cz

 

Na propagáciu našej spoločnosti sú na webe www.MycoMedica.cz, www.YaoMedica.cz, umiestnené osobné údaje našich obchodných partnerov. Tieto osobné údaje zverejňujeme na základe ich súhlasu. 

 

 

Právny titul

Súhlas

 

Osobné údaje

Fotografie

Účel spracovania

Propagácia spoločnosti

 

Doba spracovania

Do odvolania súhlasu

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV