Mycomedica hory

Cordyceps militaris

Cordyceps militaris (housenice červená, Scarlet Caterpillarclub, Dong Chong Xia Cao) patří mezi vřeckovýtrusné houby. Vyskytuje se, na rozdíl od svého příbuzného Cordyceps sinensis, po celém světě. Osídluje Severní Ameriku, Evropu, Asii… Preferuje spíše severní polokouli. Najdeme ho hlavně ve smíšených a listnatých lesech. Ačkoli má žlutou až oranžovou kyjovitou plodnici, je mnohdy těžké ho najít. Je usazen do trávy, listí, jehličí, které jej skryjí. Plodnice mívá kolem 2‒7 cm, je mírně zploštělá, oblast se sporami mírně rozšířená. Třeň má o něco světlejší barvu než hlava a zůstává skrytá v půdě, ve schránce napadeného hmyzu. Jeho život, tedy i výskyt je silně závislý na přítomnosti hmyzu, který infikuje. Cordyceps militaris infikuje larvy a kukly můr a motýlů, méně pak na brouky, blanokřídlé či dvoukřídlé.  Spory C. militaris se uchytí na larvách/kuklách hmyzu, které se na zimu zahrabávají do země. Spory se doslova provrtají skrz tvrdou schránku hmyzu a dostanou se do nitra, kde se začne tvořit podhoubí, které využívá živiny z infikovaného hmyzu a kompletně vyplní schránku hostitele. Poté v létě vyrazí ze schránky na povrch, roste tedy přímo ze zbytku larvy/kukly.

Díky svému výskytu i snadnější kultivaci je často využíván místo C. sinensis, jehož výskyt je vázán na jeden typ hmyzu a vysokonadmořské výšky Himalájí.

C. militaris byl popsán C. von Linné v roce 1753, tehdy dostal jméno Clavaria militaris, v roce 1833 jej přejmenoval německý mykolog J. H. F. Link na Cordyceps militaris, toto jméno mu již zůstalo. V současné době se využívají pro označení C. militaris i další synonyma, např. se stále využívá i Clavaria militaris, Sphaeria militaris, Torrubia militaris.

Cordyceps militaris je známý také u nás. V textu z roku 1955 informoval o výskytu housenice červené na Třeboňsku Kubička. Houba byla nalezena i v roce 1988 na Jihlavsku.

cordyceps-militaris

Cordyceps je velmi žádaný, má totiž podobné přínosy a složení jako C. sinensis, který je velmi vzácný a těžce uměle vypěstovatelný.  C. militaris je možné vypěstovat. Jeho využívání a pěstování má asi nejdelší tradici v Číně, kde s ním pracuje tradiční čínská medicína.  V Číně jsou i dva schválené standardizované produkty prášek z mycelií C. militaris (Z20030034) a kapsle (Z20030035), které vyrábí firma Jilin Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. V Číně je také mnoho potravin, potravních doplňků, které obsahují C. militaris.   Udává se, že se prodají výrobky z C. militaris za cca 3 miliardy ročně.

C. militaris je tedy možné pěstovat ve velkém. Nejčastěji se však využívá právě hmyz, a to bourec morušový a martináč čínský. V některých pěstírnách se C. militaris pěstuje také na můře zelné, potemníku moučném či zavíječi kukuřičném.  Jelikož se stává, že není možné sehnat potřebný hmyz či je substrát s nimi infikován a kontaminován, hledají se i substráty, na nichž je možné C. militaris vypěstovat. C. militaris se daří např. na substrátu z rýže či sóji. Mycelia nerostou uzavřená v chitinové schránce, ale na povrchu připraveného media a absorbují živiny ze substrátu. Jednotlivé hyfy se dostávají hlouběji a odtud také čerpají potřebné látky.

Při pěstování je nutné udržovat správnou vlhkost a teplotu, stejně tak je nutné udržet hodnoty živin. Přestože je možné C. militaris vypěstovat, na rozdíl od C. sinensis, není to zcela snadné. 

Složení C. militaris:

C. militaris v sobě stejně jako ostatní vitální houby ukrývá velké množství bioaktivních látek, které vykazují farmakologické účinky.

Sacharidy, polysacharidy, monosacharidy:

Nejdůležitějšími složkami hub jsou bezesporu sacharidy, hlavně polysacharidy. C. militaris je bohatý na beta i alfa glukany, které jsou větvené 13 i 16. Pro C. militaris je typický polysacharid cordlan. Dalším polysacharidem extrahovaným z C. militaris je také CPS-1, který je složený z 5 typů monosacharidů, manózy, xylózy, rhamnózy, galaktózy a glukózy. Tím samozřejmě výčet polysacharidů zdaleka nekončí, v houbě se nachází velké množství glukogalaktomannanů.

Kromě polysacharidů jsou v C. militaris také monosacharidy, což jsou jednosložkové cukry, jedná se o glukózu, galaktózu, manózu, xylitol a mannitol. Ten je také znám jako cordycepinová kyselina. D-mannitol je využíván také v medicíně jako diuretikum, tj. zvyšuje vylučování tekutin, čímž snižuje i otoky. Dále pak jako sladidlo vhodné také pro diabetiky atd.

Pokud mluvíme o sacharidech, není možné nezmínit také polysacharidy ve vodě nerozpustné, které se označují jako hrubá vláknina, která je nevstřebatelné a je zdrojem živin pro naši střevní mikroflóru. Její správné složení výrazně posiluje naše zdraví, a naopak. Změny v jejím složení mohou způsobit poruchy imunitního systému, zánětlivá onemocnění, psychické poruchy, tloustnutí atd.

Aminokyseliny a bílkoviny v C. militaris:

Další důležitou složkou C. militaris jsou aminokyseliny a bílkoviny. Aminokyseliny jsou vlastně stavební kameny bílkovin. Dělíme je do dvou hlavních skupin dle toho, zda si je naše tělo umí vyrobit ‒ neesenciální, nebo neumí vyrobit ‒ esenciální, ty musíme přijímat s potravou. V C. militaris jsou obsaženy právě i esenciální aminokyseliny. Celkové množství aminokyselin je cca 70 mg/g sušiny v plodnici.  Nejvyšší koncentraci z aminokyselin má v C. militaris lysin, dále jsou to kyselina glutamová, prolin, treonin, alanin, arginin atd. V myceliích jsou pak navíc kyselina aspartová, tyrozin a valin.

Mezi významné bílkoviny v houbě patří enzymy, které pomáhají houbě rozkládat látky a získávat živiny, ale také je syntetizovat či houbu chránit. V C. militaris jsou obsaženy enzymy, u nichž byla prokázána fibrinolytická aktivita, tj. umí rozpouštět krevní zátky, tromby. Dalšími zástupci jsou superoxiddismutáza, která neutralizuje volné radikály, trypsinová protéza, cellulázy…

C. militaris je typický přítomností peptidu s názvem cordymin, jedná se o peptid s mnoha biologickými účinky, v případě kultivace s plísněmi a kvasinkami (Aspergillus fumigatus, Fusarioum oxysporum, Candida albicans) dokázal omezit jejich růst. Cordymin také funguje jako blokátor HIV-1 reverzní transkriptázy atd.

Mezi bílkovinné sloučeniny v C. militaris se řadí také lektiny, cordyheptapeptid, C. militaris protein (CMP) aj.

V této části ještě zmíníme komplexy polysacharid-peptid označené jako CPSP-F1,-F2 a-F3, které tlumí aktivitu acetylcholinesterázy. To je enzym, který rozkládá acetylcholin, který je důležitým neurotransmiterem. Pokud se tedy nerozloží, je ho větší množství a to může zlepšit kognitivní funkce, např. u Alzheimerovy nemoci.

Mastné kyseliny v C. militaris:

Houby obecně jsou minimálně kalorické a netučné, přesto v sobě nesou také mastné kyseliny. Neobsahují tedy cholesterol, ale i polynenasycené mastné kyseliny, které mají pozitivní vliv na náš organismus. Jsou to např. kyselina linolenová, linolová a olejová. Z nenasycených mastných kyselin jsou to kyselina palmitová a stearová. Polynenasycené mastné kyseliny tvoří přibližně 69 % všech mastných kyselin.  C. militaris má tedy velmi vhodné složení co se mastných kyselin týká.

Nukleosidy v C. militaris

Nukleosidy jsou sloučeniny nukleové báze a cukru a jsou součástí genetické informace, tj. DNA a RNA.  V C. militaris se nachází celá škála nukleosidů. Jsou to např. uridin, adenosin, guanosin, homocitrullylaminoadenosin atd.

Nejdůležitější je právě adenosin a cordycepin (3'-deoxyadenosin) a např. 5'-(3''-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-3'-deoxyadenosin. Adenosiny se využívá také v medicíně k ovlivnění srdečního rytmu, a to ke zpomalení tachykardie. Cordycepin je velmi výrazná sloučenina, jež dodává Cordycepsu mnoho z jeho účinků. Adenosin tvoří 0,18 % sušiny plodnice, cordycepin 0,97 %. Jejich koncentraci v houbě je však možné zvýšit změnou substrátu, na kterém je houba pěstována.

Minerální látky v C. militaris:

Cordyceps militaris je také nositelem minerálních a stopových prvků. Jejich koncentrace je hodně závislá na tom, zda jsou přítomné v substrátu, na němž houba roste, zda je tedy do sebe může „natáhnout“. Nejvyšší zastoupení v C. militaris mají vápník, křemík, hořčík, sodík, fosfor, síra, zinek, selen atd.

Vitamíny v C. militaris:

Nejen minerální látky je možné najít v C. militaris, jsou v něm také vitamíny. Jejich množství a druhy je dáno také substrátem, místem, kde houba roste. Extrahovány byly např. vitamíny skupiny B, včetně vitamínu B12, který se nachází v houbových myceliích, dále pak vitamín E a D a karotenoidy. Mezi karotenoidy v C. militaris patří cordyxantiny-I ( (2,3,2′,3′-tetradehydro-18,16′,17′,18′-tetranor-ε, ε-karoten-5, 5′,1′ -triol), cordyxanthiny-II (2,3,2′,3′-tetradehydro-18, 1′,16′,17′, 18′-pentanor-ε, ε-karoten-5, 5′, -diol), cordyxanthiny-III (2,3,2′, 3′-tetradehydro-18,17′,18′-trinor-ε, ε-karoten-5, 5′, -diol) a cordyxanthiny-IV (2,3,2′,3′-tetradehydro-18,18′-dinor-ε, ε-karoten-5,5′, -diol). 

Fenolické sloučeniny, organické kyseliny flavonové sloučeniny atd.

C. militaris nechybí ani fenoly a sloučeniny od nich odvozené. Tyto látky mají potvrzené antioxidační účinky. C. militaris nechybí fenoly jako quercetin, kyselina p. hydroxybenzoová, fumarová a skořicová. Z organických kyselin jsou přítomné také kyselina šťavelová či citronová. Fenolické sloučeniny v C. militaris obsažené mají výrazné antioxidační účinky. V C. militaris můžeme najít např. quercetin, kyselinu skořicovou či p-hydroxybenzoovou kyselinu. Flavonové sloučeniny jsou zastoupeny genisteinem, dainzeinem a glyciteinem.

 

http://doi.org/10.1080/21501203.2015.1043967

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.04.049

https://doi.org/10.1263/jbb.100.631

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.09.048

https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2007.01.005

https://doi.org/10.1016/j.jfda.2016.10.013

https://doi.org/10.1016/j.jff.2013.06.002

http://doi.org/10.1142/S0192415X07005120

muzeum.ji.cz/vsv_prirodni/Svazek-IX-1989/12_Vampola-3.pdf

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV