Mycomedica hory

Senior klub Ostaš

Výlet očima Senior klubu Ostaš

Ve čtvrtek 26. května v 6 hodin ráno postávalo přes padesát členů Klubu Ostaš  na Polickém náměstí, na zádech batůžky a vydali jsme se na cestu do Olomouce. Po týdenním deštivém počasí konečně  vysvitlo sluníčko, ale cestou byly mlhy, a tak jsme měli obavy, jestli nebudeme potřebovat deštníky? Konečně začalo svítit sluníčko, a tak se před námi otevřelo panoráma města Olomouc. Autobus nás odvezl do centra města.

Na naši cestě se zastavujeme u několika převážně barokních kašen, Merkurova, Herkulova, Ariónova, Neptunova, Jupiterova. 

Dominantou Dolního náměstí je Mariánský morový sloup. Prohlížíme si některá domovní znamení – U Zlatého jelena, U Černého koně, U zlatého slunce, U Zeleného stromu, U Stříbrného rýče,  U Zlaté štiky, kde žil Gustav Mahler, když působil v Moravském divadle.   Na Dolním náměstí stojí Hauenschildův palác, v něm v době svého pobytu přebýval se svými rodiči a sestrou tehdy  jedenáctiletý  W.A.Mozart.        

Míjíme kostel svatého Michala, několik klášterů, poutní místo kaple sv. Jana Sarkandra s vystavenými mučícími  nástroji, Jezuitský konkvit, několik budov Univerzity Palackého, část městských hradeb. 

Přicházíme na Biskupské náměstí k olomouckému Arcibiskupskému paláci – sídlu olomouckého arcibiskupství, jedné z nejhonosnějších olomouckých barokních palácových staveb. V Trůnním sále zde roku 1848   usedl na císařský  trůn František Josef I. Při svých návštěvách zde pobývalo mnoho významných osobností, např. česká a uherská královna Marie Terezie, papež sv. Jan Pavel II., prezidenti  T.G. Masaryk,   E. Beneš,  V. Havel,  V. Klaus.

Naši cestu po historickém jádru Olomouce ukončíme na Václavském náměstí   prohlídkou Katedrály sv. Václava, kde je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra,  v dolním patře jsou uloženy rakve olomouckých biskupů. V katedrále je zavěšen největší zvon na Moravě, sv. Václav, vážící osm tun.

Na tomto místě jsme se rozloučili s naší úžasnou průvodkyní paní Janou Knápkovou, které jsme poděkovali za její srozumitelný výklad a znalosti, také za přizpůsobení tempa  našim  „důchodcovským“ fyzickým možnostem. 

Po krátkém občerstvení jsme usedli  do  přistaveného autobusu. Příjemně unavení  a plni dojmů z krásně prožitého dne jsme absolvovali zpáteční cestu k domovu. 

Jak jsme Senior klub Ostaš podpořili?

Jsme rádi, ža jsme mohli společně podpořit Senior klub Ostaš a zaplatit jim cestu autobusem na celodenní výlet do Olomouce a oni tak mohli strávit aktivní den poznáváním krás České republiky.

Napsali o nás

Na závěr bychom chtěli poděkovat Nadačnímu fondu MycoMedica – panu Martinu Schirlovi a občanům Police nad Metují, kteří přispěli do sbírky, která se konala v lednu 2022 v Kolárově divadle. Bez jejich podpory by se náš výlet i spousta dalších akcí nemohla uskutečnit! Také děkujeme manželům Pivoňkovým a členkám výboru za organizaci výletu. 

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV