Mycomedica hory

Sexualita a tradiční čínská medicína

„Není medicíny ani potravy, ani duchovního spasení, které by umělo muži prodloužit život, pokud se mu nepodaří porozumět či praktikovat harmonii sexuální energie.“

(P‘eng Tsu – osobní lékař císaře)

 

Podle tradiční čínské medicíny je sexuální akt možné přirovnat k vaření lahodné polévky, kdy přiměřená síla ohně postupně prohřívá všechny ingredience, ale nesmí přílišnou prudkostí vyvařit všechnu vodu a zároveň nesmí být silou vody uhašena. Proto je nutné věnovat regulaci ohně a vody velkou pozornost, aby se sexuální energie a rozkoš spojily a dosáhly vytouženého vrcholu. 

Pohledem tradiční čínské medicíny dochází při pohlavním aktu k vzájemné výměně energií, kdy muž ženě předává svou Yangovou energii a žena muže zavlažuje svým Yinem, což nás opět vrací k nastolení vyváženosti Yinu a Yangu, blahodárné rovnováze a zdraví. To platí, jestliže nedojde u muže k ejakulaci, potom je sexuální styk léčivý, obnovuje vitalitu a podporuje dlouhověkost.

Sex sídlí v Ledvinách

V tradiční čínské medicíně je sexualita přímo spojená s Ledvinami, respektive s životní esencí Jing, která v nich sídlí. Esence Jing je produktem ledvinného Yinu a Yangu. Můžeme si ji představit jako hořící svíčku, kdy plamenem je Yang, voskem je Yin, teplo, jež vydává plamen, je energie Qi a světlo plamene je pak tou ryzí esencí zvanou Jing. Životnost naší životní „svíčky“ je tedy závislá jak na síle spalujícího plamene, tak i na množství a kvalitě vosku.

Proto Asiaté vědí, že Ledviny je nutno si chránit jako poklad. Smutnou pravdou je, že již ve 45 letech je podle tohoto učení polovina svíčky pryč a druhou smutnou pravdou je, že nejvíce esence ztrácí muž ejakulací. Žena je jaksi ve výhodě, protože při orgasmu esenci neztrácí. 

Taoisté byli a jsou především realisté, kteří se nebrání toku života, naopak dokážou žít a využívat souladu se silami přírody. Tedy pokud se chcete dožít vysokého věku, milí pánové, a celibát pro vás není tou správnou cestu, je tu ještě jedna možnost. Podle tradiční medicíny je další možností nebránit se sexuální aktivitě, ale vyhnout se samotné ejakulaci. Člověk západního světa to vidí jinak: orgasmus rovná se ejakulace. Však to znáte - po styku a ztrátě spermatu/esence následuje únava, ochabnutí erekce, ztráta sexuální žádostivosti. Ale skutečnost je jiná, podle starých mistrů lze oba akty rozdělit. Je možné prožít orgasmus a přesto esenci neztratit, necítit únavu, neusnout po vlastním aktu, uchovat si vitalitu a sexuální žádostivost i nadále. Nejenom taoistické techniky, i indická tantra jdou podobnou cestou.

Kolikrát…?

Su Nu Jingqi sestavil tabulku, kde v závislosti na věku muže, zdraví ledvin a ročním období doporučuje mužům, jak často se oddávat sexuálním hrátkám tak, aby příliš nevyčerpávali svou vitální esenci.

Woman,Hands,Praying,For,Blessing,From,God,On,Sunset,Background

Sex ve staré Číně

Sex jako základní lidský pud a rozmnožovací prostředek hrál v životě Číňanů důležitou roli a ani nejváženější myslitelé a mudrci starověku se tomuto tématu nevyhýbali. Pro současný diskurz je nicméně důležité vymezit si hranice toho, co lze v rámci sexuálního života v Číně považovat za normální. Hlavní proudy a tendence primárně související se sexem nebo sexualitou totiž často v průběhu staletí v čínské kultuře a společnosti zakořenily natolik, že se staly její nedílnou součástí. 

Jedním z důležitých základních přístupů je postavení sexu a sexuality do souvislosti s tradičními čínskými filozofickými směry. Ani u tradičních konfuciánů nepřevládal negativní postoj k sexu, spíše byl kladen důraz na jeho přirozenou funkci. Konfucianismus zdůrazňoval především podřízenost ženy muži a pohlavní styk jako způsob zajištění nástupce a potomka pro zachování rodu. Za jediný oprávněný důvod k realizaci pohlavního styku proto konfuciáni považovali potřebu početí. Jednou ze zásad konfucianismu bylo uspokojení lidských tužeb a potřeb, a dále také dodržování stanovené hierarchie vztahů a zachování rodu. To dokládá slavný výrok mistra Gaozi, který pronesl v debatě s Konfuciovým žákem Menciem:, „touha po jídle a sexu je přirozená“, a dále také výrok z Knihy obřadů: „pití, jídlo, muži a ženy – to jsou hlavní lidské touhy“.

Další touha, touha po hojnosti potomků, je v čínském myšlení rovněž hluboce zakořeněna a je zapříčiněna několika důvody. Velké množství synů umocňuje sílu rodu, rovněž dává rodičům šanci, že o ně bude ve stáří postaráno. Předání majetku synům a jeho uchování v rukou rodu je jedna ze základních ctností otců i synů a potomstvo rovněž slouží k tomu, aby jednoho dne uctívalo současná pokolení v rámci kultu předků, což vlastní syny zavazuje k tomu, aby se sami postarali o pokračování rodu. Selhání v tomto závazku proto bylo ve staré Číně, jak dokládá jeden z Menciových výroků, považováno za jeden z nejhorších hříchů a provinění proti synovské oddanosti. 

Podle slov uznávaného čínského sexuologa a sociologa Pan Suiminga si každý z dominantních filozofických směrů staré Číny upravil koncept sexu podle svých potřeb: „Čínská konfuciánská kultura utopila sex ve velikém džbánu manželství, taoisté sex od základu změnili v nástroj k dosažení nesmrtelnosti, buddhisté existenci sexu zcela zapudili a čínská medicína jej označila za škodlivý zdraví.“ 

Sexuální touha a chtíč byly však často silnější než konfuciánské zásady, taoistické teze o zachování životní energie, buddhistické asketické předpisy nebo rady čínské medicíny, a proto docházelo v oblasti sexu a sexuality k vývoji často diametrálně odlišnému od všech stanovených zásad a předpisů. Pro sexuální kulturu v Číně to znamenalo větší otevřenost v sexuálních otázkách, diverzifikaci sexuálních praktik, rozvoj ve spojení s medicínou, uměním a taoismem, a především zdravý vývoj sexuálních tendencí a preferencí obyvatel staré Číny s minimálním počtem výskytů sexuálních deviací. 

To však neznamená, že bychom o těchto praktikách neměli žádné doklady. V knize Sexuální život ve staré Číně je uveden příklad incestu z období Válčících států: „V roce 494 př. n. l. Ling, vévoda z Wej, měl za manželku Nan-c´, ženu nechvalně proslulou incestním vztahem s vlastním bratrem. Aby ji vévoda potěšil, povolal dokonce jejího bratra ke svému dvoru. O tomto incestu se všeobecně vědělo, a i rolníci na polích o něm zpívali oplzlé písničky.“

Akupresura a sexuální touha

Akupresura je tradiční čínská léčebná metoda, kdy se tlačí na určitá místa na těle. Tímto se zmírňuje bolest i léčí nemoci. Tušili jste ale, že vám tahle metoda může pomoci i s milostným životem? Stačí objevit ten správný bod! Nazývá se San Yin Jiao, označovaný zkratkou SP6.

Najdete ho tak, že přiložíte čtyři prsty nad vnitřní výběžek kotníku. Pod kostí se nachází malá prohlubeň (jamka). V této lokalitě pod bércem, tedy nosnou kostí dolní končetiny, se bod nachází. Co se stane, pokud ho budete denně stimulovat?

Na jedné z univerzit lékařských věd v Íránu si řekli, že v praxi ověří tradiční čínskou medicínu. Požádali o spolupráci 86 vysokoškolských studentů ve věku kolem dvaceti let. Nejprve museli vyplnit zdravotní dotazníky, poté je vědci rozdělili na dvě skupiny.

Členové té první se po dva měsíce každý den dostavili k výzkumnému pracovníkovi, který jim palcem tiskl bod SP6 vždy po dobu šesti sekund, přičemž následně tlak na dvě sekundy uvolnil. Tento cyklus se opakoval celých 30 minut. Druhá skupina absolvovala stejnou proceduru, ale v tomto případě byla masírována jiná lokalita na těle. Cílem této studie bylo prozkoumat účinnost akupresury San Yin Jiao. Jak to celé dopadlo?

  • Skupina, která se setkala se stimulací bodu SP6, již po měsíci praxe hlásila lepší zdravotní stav, což se rozhodně nedalo říct o ostatních účastnících experimentu. Podle výpovědí u té „šťastnější grupy“ odeznělo psychická podráždění, napětí, stres, úzkost, bolesti hlavy či únava. U obou pohlaví byl také vyzdvihován nerušený a kvalitnější spánek. Jenže to není všechno
  • Ženy se svěřily, že tolik netrpí bolestmi při menstruaci, a skoro polovina z nich uvedla, že mají větší chuť na sex a častěji ho vyhledávají!

Vědci se domnívají, že stimulace bodu SP6 ovlivňuje u žen hormonální hladiny a působí pozitivně na únavu a bolesti hlavy, které často s nechutí na milování souvisejí. A další dobrá zpráva? Podle nich akupresura nemá žádné vedlejší účinky, jako tomu je u jiných metod. Evidentně je to tedy šance na kvalitnější sexuální zážitky.

Jelení síla

V sortimentu značky YaoMedica je Jelení síla jednou z nejoblíbenějších bylinných tinktur. Vychází z receptu You Gui Wan Jia Jian a její síla spočívá v tom, že zahřívá a doplňuje ledvinový Yang a oheň Ming Men a k tomu doplňuje esenci Jing a krev.

Tušíte, co je "ledvinový Yang"? Je to tzv. ministerský oheň, který náleží Ledvinám a zahřívá všechny tkáně a tekutiny v těle. Představte si, jak vypadá studený vývar: tuk je ztuhlý, vše je zahuštěné, bez pohybu. Když ho zahřejeme, úplně změní konzistenci a začne krásně vonět. Tak je to se všemi tkáněmi v těle, ale pohlavní ústrojí a silné libido má s Ledvinami a jejich Yangem vztah nejužší. 

Směs je vhodné užívat několik týdnů – obvykle se účinek projeví do jednoho měsíce. Nepůsobí „okamžitě“ (jako modrá pilulka), ale je bezpečná, bez nežádoucích účinků na kardiovaskulární systém.

Lze ji užívat i dlouhodobě, v tom případě se volí schéma: 1. měsíc podpora Yangu Ledvin, 2. měsíc podpora Yinu Ledvin, 3. měsíc pauza – a následně opakujeme. 

Jelení síla je vhodná zejména po 45. roce života.

MycoStamin

Zajímavá směs značky MycoMedica kombinuje účinky vitální houby cordyceps a čínských bylinek. Je sestavená na principech tradiční čínské medicíny, podle které působí na podporu vitality a kreativity s akcentem na sexualitu. Směs MycoStamin vychází z receptu tradiční čínské medicíny Dong Chong Si Mao San. 

Tak ať je život pořád fajn a ať všechno, co za to stojí, za to stojí!

 

Zdroje: Ondřej Vicher – Slovní zásoba z oblasti sexu v čínštině - Magisterská diplomová práce – Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Katedra asijských studií – Olomouc 2017, MUDr. Petr Hoffmann – PatentníMedicína.cz, Vitalia.cz, MycoMedica.cz, Martin Řezníček – MartinReznicek.cz, Lucie Meixnerová – ProŽeny.cz

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV