Všechny pobočky

Terapeuti a lekári
Lekárne a predajne zdravej výživy
Eshopy
Banskobystrický
Mgr.Iveta Pastorková+421910942192Štúra 3, Banská Štiavnica, 969 01
Bratislavský
ABC Traditional Medica s.r.o. - Mgr. Adrian Mižúr+421 903 267 712Gercenova ul. č. 17,85101 Bratislava
Centrum Vitalita- Mgr. Radoslav Siváček+421 944 256 690Ľublanská 1,831 02 Bratislava
TCM BOHEMIA s.r.o., oz TCM SLOVAKIA+421 903 711 985Stromová 13, Bratislava 831 01
Košický
BIOINŠTITÚT + 421 055 625 52 07 Hrnčiarska 20,040 01 Košice
Trnavský
bioštýl s.r.o.033 55 11 917, 0905 984 420Štefánikova 39,917 01 Trnava
Žilinský
I M A G O-diagnostika-terapia+421 0918 492 159Námestie Ľ.Štúra 2129/1,010 01 Žilina
Miloš Oravec + 421 903 508 580Bytčická 89,010 09 Žilina

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Terapeuti a lekári
Lekárne a predajne zdravej výživy
Eshopy